Vastuullisuus

Vuonna 1981 perustettu kotimainen perheyrityksemme on erikoistunut betonirakenteiden liitososien sekä liitto- palkkien myyntiin ja valmistukseen. Pääkonttorimme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Villähteellä, Lahdessa. Henkilöstöömme kuuluu noin 80 työntekijää, joista suurin osa työskentelee tuotannossa. Osa heistä on vuokratyövoimaa.

Suunnittelemme ja valmistamme kaikki tuotteemme Suomessa, mistä kertoo myös meille myönnetty Avainlippu-merkki. Operoimme pääasiassa Suomessa, mutta myös vienti on tärkeä osa toimintaamme. Tärkein vientialueemme on Eurooppa. Viemme tuotteitamme muun muassa Ruotsiin, Baltiaan ja Saksaan.

VASTUULLISUUS STRATEGISENA VALINTANA

Teimme syksyllä 2022 kattavan vastuullisuusohjelman toimintamme kehittämiseksi. Vastuullisuutemme painopisteet ovat päästöjen vähentämisessä, työyhteisön tasa-arvon ja turvallisuuden lisäämisessä, paikallisen yhteistyön kehittämisessä ja kestävän tuotevalikoiman edistämisessä.

Tämä on ensimmäinen vastuullisuusraporttimme, ja se käsittelee vuotta 2022. Jatkossa raportoimme toiminnastamme kahden vuoden välein. Olemme hyödyntäneet raportissa GRI-standardia soveltuvin osin. Vastuullisuusohjelman on laatinut Rodinia Oy.

TALOUS KUNNOSSA

Olemme vakavarainen yhtiö. Vuonna 2022 omavaraisuusasteemme oli 48 prosenttia. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 17,8 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 20 prosenttia. Liikevaihtomme kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 22 prosenttia.

Pitkäjänteisen toimintamme ansiosta yrityksen kannattavuus oli vuonna 2022 erinomaisella tasolla. Tältä pohjalta pystymme kehittämään myös vastuullisuuttamme määrätietoisesti panostamalla muun muassa kestävään tuotantoon, ympäristövaikutusten vähentämiseen ja henkilöstömme turvallisuuteen.

Maksamme kaikki veromme Suomeen. Verojalanjälkemme vuodelta 2022 on 1,9 miljoonaa euroa.

LAATU JA KOTIMAISUUS EDELLÄ

Kehittämämme SMART STEEL™ -konsepti mahdollistaa tehokkaan ja modernin rakentamisen vaikeissakin olosuhteissa. Tarjoamme suunnittelijoiden ja rakentajien käyttöön tuotteita ja mitoitusohjelmia, joiden avulla rakenneratkaisut ja liitokset voidaan suunnitella uusimpien normien mukaan.

Valmistamme tuotteita niin vakioteräosina kuin projektituotteina. Tuotteitamme ovat A-BEAM®, ansaat, kiinnityslevyt, konsolit ja kannakkeet, parvekeliitokset, pultit ja kengät, raudoitusjatkokset ja ristikkoliitokset. Tuotteemme suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa tarkasti ISO-laatujärjestelmiä noudattaen. Tuotteet on CE-sertifioitu EN-1090–1 mukaan aina EXC4-luokkaan asti.

Kotimaisuus on meille vahva toimintaa ohjaava tekijä. Olemme vahvasti kotimainen ja arvopohjainen yritys. Asiakkaiden palveleminen ja henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeää. Lisäksi haluamme, että liiketoimintamme jättää positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan laajemmin.

ARVOT, MISSIO JA VISIO

Arvojamme ovat:

 • Asiakaslähtöisyys
 • Vastuullisuus
 • Kotimaisuus
 • jatkuva kehittyminen
 • yhdessä onnistuminen.

MISSIO: Vaativan rakentamisen kumppani

Laadukkaiden ja kotimaisten tuotteidemme avulla tarjoamme kokonaisvaltaisia ja räätälöityjä ratkaisuja asiakkaillemme. Asiakaslähtöisyys ohjaa vahvasti toimintaamme ja kuuntelemme asiakkaiden toiveita ja odotuksia säännöllisesti.

VISIO: Paremman tulevaisuuden tekijä

Seuraamme tarkasti alalla tapahtuvia muutoksia ja kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme kestävämmäksi.

VASTUULLISUUSTAVOITTEIDEN NELIKENTTÄ

Olemme määritelleet vastuullisuusohjelmamme tavoitteet neljään eri kategoriaan, jotka yhdessä pitävät sisällään koko toimintamme.

 1. Päästöjen vähentäminen
 2. Tasa-arvoinen ja turvallinen työyhteisö
 3. Paikallinen yhteistyö
 4. Kestävä tuotevalikoima

   

Olemme sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme 25 % suhteessa liikevaihtoon vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohteena toimii yhdessä Green Carbon Oy:n kanssa laskettu hiilijalanjälkemme vuodelta 2020.

Vuonna 2020 hiilijalanjälkemme oli yhteensä 3438,50 t CO2e. Liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki oli 264,50 t CO2e / milj. €. Päästöistä suurin osa oli peräisin yrityksen epäsuorista päästöistä (Scope 3), jotka meidän tapauksessamme koostuvat pääosin (93 %) raaka-aineista, kuljetuksista, jätteistä, kaasuista, pakkausmateriaaleista ja polttoaineiden valmistuksesta. Päästölaskentamme tehdään seuraavan kerran vuonna 2023 vuodesta 2022.

Green Carbon Oy:n kanssa tekemämme hiilijalanjäljen laskennan ansiosta olemme saaneet konkretiaa päästövähennystavoitteellemme. Vuoden 2020 hiilijalanjälkilaskenta toimii vertailupohjana sekä tärkeänä ohjenuorana toimenpiteillemme. Esimerkkeinä toimenpiteistä ovat uusiutuvan energian käyttö, hiilineutraaleihin kaasuihin siirtyminen ja kierrätetyn materiaalin lisääminen tuotteissamme.

Työyhteisön monimuotoisuuden lisääminen on tunnistettu yhdeksi vastuullisuusohjelman kehityskohteeksi. Haluamme kasvattaa eri taustaisten työntekijöiden osuutta henkilöstössä.

Erilaiset koulutustaustat, sukupuolet ja eri ikäiset työntekijät tuovat omaa osaamistaan ja näkemystään esimerkiksi tuotekehitykseen. Näemme tämän voimavarana ja mahdollisuutena kehittää liiketoimintaa ja luoda uusia innovaatioita. Monimuotoinen työyhteisö voi myös lisätä kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Vastuullisena työnantajana tuemme työntekijöidemme yhdenvertaisia mahdollisuuksia takaamalla kaikille kohtuullisen palkan sekä turvallisen ja terveellisen työympäristön.

Paikallinen yhteistyö on yksi vastuullisuusohjelmamme painopistealueista. Tavoitteenamme on tiivistää yhteistyötä kaupungin ja paikallisten oppilaitosten kanssa. Yrityksillä on merkittävä vaikutus paikallisyhteisöön ja alueellisiin elinmahdollisuuksiin. Siksi näemme oman roolimme työllistäjänä ja osaamisen kehittäjänä olennaisena.

Meillä on Lahden seudulla mahdollisuuksia kehittää yritysten välistä yhteistyötä ja ekosysteemiä, sillä maantieteellinen sijainti on erittäin hyvä. Meitä kiinnostaa erityisesti osallistuminen yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä edistäviin kaupungin hankkeisiin. Pyrimme paikallisen yhteistyön avulla kehittämään Päijät-Hämeen vetovoimaa pitkällä tähtäimellä. Toivomme, että alueelle houkutellaan uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja. Paikallisten työmahdollisuuksien tarjoaminen vaikuttaa myös laajemmin muuttoliikkeeseen.

 

Aiomme lisätä kestävien ja ympäristöystävällisten innovaatioiden ja tuotteiden määrää. Sitä varten kartoitamme nykyisten tuotteiden ympäristövaikutukset ja teemme ympäristöselosteet (EPD) kaikista tuoteryhmistämme.

Ympäristöseloste on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. Ympäristöselosteiden avulla tarjoamme sidosryhmillemme helpon tavan vertailla tuotteidemme ympäristövaikutuksia ja tehdä tietoisempia hankintapäätöksiä.

 

VUODEN 2022 ONNISTUMISIA

 • Teimme päästölaskennan vuodelle 2020, mikä antaa päästövähennystoimillemme selkeän vertailupohjan. Pystymme arvioimaan toimenpiteidemme tehokkuutta, sekä raportoimaan toimistamme luotettavasti samalla kun etenemme kohti tavoitteitamme.
 • Lisäsimme aurinkopaneeleiden määrää sadalla, ja nykyään meille tuottaa energiaa peräti 298 aurinkopaneelia. Energian vuosituottomme on jopa 100 000 kWh.
 • Solmimme Oy Linde Gas Ab:n kanssa sopimuksen hiilineutraalien kaasujen toimituksista. Kaasujen tuotannossa käytetään vain uusiutuvia energiamuotoja – tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa.
 • Tehtaalla trukeissa ja muissa työkoneissa käytettävä polttoöljy on Neste MY Uusiutuvaa polttoöljyä. Käytössämme on myös sähkötrukkeja.
 • Loimme vastuullisuusohjelman, jossa asetimme tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2025 saakka.

Tästä on hyvä jatkaa, kohti entistäkin vastuullisempaa huomista – yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

VASTUULLISUUS-RAPORTTI

Lataa vastuullisuusraporttimme

Ota yhteyttä

Tatu Heiskanen

HSEQ-päällikkö
+358 40 772 9519
tatu.heiskanen@anstar.fi