Ajankohtaista

24.05.2019

Tuotteiden räätälöintiä vaativiin olosuhteisiin

Vahvan suunnittelun ja asiantuntijuuden siivittämänä Anstar räätälöi tuotteita myös tavanomaista vaativampiin olosuhteisiin. Tästä esimerkkinä kesällä 2020 valmistuva Oulun Energian uusi voimalaitos, joka on erittäin merkittävä kohde teräsrakentamiselle.

Anstar on hankkeessa mukana järeän betonielementtirungon jäykistämiseen käytettävillä liitoksilla. Pilarilinjan yläpään vaakavoimat siirretään ADE-vaakasauvaliitoksilla päätyjen jäykistysristikoille. Ristikko muodostuu betonipilareiden väliin ADK-liitososilla kiinnitettävistä vinosauvoista. Suuria kuormia siirtävät teräsrakenteet saadaan näin luotettavasti kiinnitettyä betonipilareihin pulttiliitoksin.

Poikittaisessa suunnassa on käytetty elementtipilareista ja -palkeista muodostuvaa jäykkää kehärakennetta. Momenttijäykkä liitos on toteutettu APK-M-palkkikenkiä ja niihin liittyviä ankkuripultteja sekä ARJ-raudoitusjatkoksia hyödyntäen.

Betonirakenteiden poikkeuksellisen järeät vaatimukset tekivät tästä projektista erittäin mielenkiintoisen. Voimalaitoksen rungon betonirakenteet edellyttivät sellaista voimien hallintaa, että vakiotuotteita piti räätälöidä kohteen vaatimuksia vastaaviksi. Työmaan massiivisimmat pilarit painavat 58 tonnia ja ovat pituudeltaan 32-metrisiä, mikä erottaa rakennuksen selvästi toimistorakennuksista.

Projekti on vaatinut tavanomaista enemmän suunnittelutyötä

Oulun biovoimalan rakennuksien ja niiden betonielementtien suunnittelusta vastaavan A-Insinöörien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. ”Projektia ja suunnittelua vietiin eteenpäin ja alkoi hahmottua, tarvittavat tuotteet, ja samalla selvitä, ettei pärjätä vakiotuotteilla. Siitä lähti tiiviimpi yhteistyö Anstarin kanssa käyntiin ja alettiin selvitellä tiettyjen tuotteiden räätälöintimahdollisuuksia.” A-Insinöörien suunnittelupäällikkö ja projektin vastaava rakennesuunnittelija Jussi Rantanen kertoo. ”Vastaanotto [Anstarilla] räätälöintitarpeeseen oli hyvä. Aikataulullisesti tilanne oli todella kireä, mutta saatiin hyvin nopealla ajalla vastauksia, tehtiin puolin ja toisin yhteensovittamista. Hyvä ja nopea reagointi asioihin ja pääsimme jouheasti eteenpäin.”, hän lisää.


A-Insinöörit ovat myös aikaisemmissa projekteissa käyttäneet Anstarin vastaavia vakiotuotteita eikä syvemmälle yhteistyölle ole ollut aikaisemmin tarvetta. Jussi Rantanen kokee tässä räätälöintiä vaatineessa projektissa yhteistyön Anstarin kanssa sujuneen hyvin. ”Toinen rakennus on jo valmis, ja toinen etenee hyvää vauhtia. Suunnitelmat saatiin ajoissa ja toimitukset ovat olleet aikataulussa. Tällaisen tarkastelun valossa hommat saatiin maaliin onnistuneesti. Omalta osin ja kokonaisuuden osin olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön.”


Jussi Rantanen näkee, että räätälöintitarpeita voi syntyä monista eri syistä eikä vakiotuotteilla aina pärjätä: ”Heidän [toimittajien] toiminnan kannalta olisi jossain määrin ennakkoedellytys, että löytyy tarvittaessa vastapeluria rakennesuunnittelun puolelle. Hyvä tietää myös jatkossa, että Anstarilta löytyy kapasiteetti ja osaaminen vastaavaan toimintaan.”


Tehokkaan yhteistyön tuloksena syntyneet järeät liitokset tulevat nyt myös Anstarin vakiotuotevalikoimaan ja suunnittelun aputyökaluihin.

Tilaa uutiskirjeemme

ANSTAR NEWS

Anstar news on Anstarin asiakaslehti. Lataa viimeisin lehtemme PDF:nä.

Anstar news 1/2023

Anstar news 1/2022

Anstar news 1/2021

Anstar news 1/2020

Anstar news 1/2019

Anstar news 1/2018

Seuraa meitä somessa