Ajankohtaista

28.05.2024

Anstar Oy:lle tappio markkinaoikeudessa

Anstar Oy on markkinaoikeudessa todennut, että EPD-ympäristöselostetta laadittaessa on tapahtunut raaka-aineiden alkuperää koskeva inhimillinen virhe, joka on korjattu heti, kun siitä on saatu tieto. Markkinaoikeus on 28.5.2024 antamassaan ratkaisussa kuitenkin kehottanut Anstar Oy:tä sakon uhalla uudistamasta menettelyä, jossa se markkinoinnissaan käyttää virheen sisältäviä ilmaisuja.

Markkinaoikeus äänesti asian lopputuloksesta, mikä osoittaa kysymyksen olevan oikeudellisesti hyvin monitulkintainen. Markkinaoikeuden eri mieltä ollut jäsen on todennut asiassa, että esitetyn näytön perusteella on pääteltävissä, että EPD-selosteen virheen vaikutus kokonaisympäristöpäästöihin on voinut olla häviävän pieni. Näin ollen harhaanjohtavan ilmaisun ei voi todeta myöskään tällä perusteella olleen omiaan vaikuttamaan tuotteen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Anstar Oy yhtyy edellä esitettyyn näkemykseen.

Anstar Oy:n toimitusjohtaja Tero Viljakainen toteaa: ”Olemme markkinaoikeudessa tuoneet esiin, että virheellisen tiedon vaikutus CO2-päästöarvoihin on hyvin pieni ja se on sisältynyt EPD-ympäristöselosteen laatimista sääntelevän standardin mukaiseen hyväksyttyyn virhemarginaaliin. Selosteeseen jäänyt, mutta sittemmin pikimmiten korjattu virhe on ollut puoleltamme tahaton. Jatkossa tulemme silti ehdottomasti kiinnittämään tarkkaa huomiota ympäristöselosteen yksityiskohtiin.”

Markkinaoikeuden ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Tilaa uutiskirjeemme

ANSTAR NEWS

Anstar news on Anstarin asiakaslehti. Lataa viimeisin lehtemme PDF:nä.

Anstar news 1/2023

Anstar news 1/2022

Anstar news 1/2021

Anstar news 1/2020

Anstar news 1/2019

Anstar news 1/2018

Seuraa meitä somessa