Anstar tarjoaa suunnittelijoiden käyttöön mitoitusohjelmia, joiden avulla Anstarin tuotteilla toteutettavat liitokset voidaan suunnitella uusimpien suunnittelunormien mukaan. Rakenteiden suunnittelua varten Anstar on tehnyt tuotteistaan ACAD-blokkeja ja Tekla Structures komponentteja, joiden avulla Anstarin tuotteiden käyttö suunnittelussa on joustavaa.

AColumn mitoitusohjelma

Anstarin pilarikenkä-peruspulttituotteet suunnitellaan AColumn mitoitusohjelmalla. Ohjelma mitoittaa AHK ja AKP-C sarjan pilarikengät ja kenkiä vastaavien peruspulttien liitokset betonirakenteissa. Ohjelma käyttää ALP-C Peruspultteja sekä ATP ja AHP Karjateräspultteja. Ohjelma soveltuu myös betonielementtirungon jäykistysseinän ASL-seinäkenkäliitoksiin sekä momenttijäykkien palkki-pilariliitosten suunnitteluun APK-CM palkkikengillä. Ohjelmassa voidaan käyttää liitoksen mitoitukseen neljää euronormia (Perus Eurokoodi ja Suomen, Ruotsin ja Saksa kansallinen NA). Lisäksi peruspulttien mitoitus on tehty CEN/TS 1992-4-2/2009 mukaan.

  • Anna sähköpostiosoitteesi, niin pääset lataamaan AColumn-mitoitusohjelman

Asennusohje

A-Palkin pikamitoitusohjelma ja liitosdetaljit

A-palkin pikamitoitusohjelmalla suoritetaan palkkityypin valinta esisuunnittelussa. Ohjelma laskee palkin kestävyyden ja taipuman valitussa rakenteessa, sekä ontelolaatan kannasten leikkauskestävyyden. Ohjelmaa ei saa asentaa Windows:in Program Files hakemistoon, koska käyttöjärjestelmän suojaustaso saattaa estää ohjelman käytön.

A-palkin tyypillisiä liitosdetaljeja on esitetty oheisissa piirustuksissa sekä pdf- että dwg-tiedostoina.


Autocad-symbolikirjasto Anstarin tuotteille

Anstarin tuotteista on laadittu suunnittelua helpottava AutoCAD menun laajennus, joka sisältää piirustukseen lisättävät tuotesymbolit. Symboleja voidaan käyttää AutoCAD 2000 ja sitä uudemmissa ohjelmaversioissa.

Voit ladata tuotteet myös ProdLib-palvelusta.

Teklan 3D-komponentit Anstarin tuotteille

Anstarin tuotteista on laadittu Tekla Structures 3D-mallinnusohjelmaan komponentteja, joita voidaan käyttää tuotteiden mallintamiseen.
Tallenna ensin komponentit koneellesi ja noudata sen jälkeen asennusohjetta. Komponentteja voidaan käyttää ohjelmaversiosta 17.0.4 alkaen. Pyydä komponentteja vanhempiin ohjelmaversioihin Anstarin teknisestä neuvonnasta.

Anstar Oy tuotekansio

Tästä voit ladata kokonaisuudessaan Anstar Oy:n uusimmat käyttöohjeet tuotekansioosi yhtenä tiedostona.