Smart steel. Since 1981.

Ohjelmat

Anstar on kehittänyt suunnittelua varten mitoitusohjelmia, joita käytetään rakennuksen kantavan rungon suunnittelussa. Ohjelmilla määritetään rungon liitoksien kestävyys ja käyttöasteet Anstarin tuotteiden kanssa.

 • Ohjelmat on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja esitystavaltaan havainnollisiksi.
 • Rakenteen mitoitus näytetään havainnollisella värigrafiikalla, jolla voidaan todeta rakenteen ja liitososien kestävyydet ja käyttöasteet sekä käyttöasteylitykset.
 • Ohjelmat suorittavat liitoksen mitoituksen viimeisten voimassaolevien euronormien mukaan.
 • Ohjelmat suorittavat laskennan asennus-, käyttö- ja onnettomuustilanteen kuormille.
 • Laskenta tuottaa lujuuslaskelma-aineiston rakennusvalvontaa varten.
 • Ohjelmien käyttö- ja tulostuskielet: suomi, ruotsi ja englanti.
 • Ohjelmat toimivat Windows 7, 8 ja 10 -järjestelmissä.
 • Ohjelmien yksityiskohtaista käyttöä avustavat nettisivuilta saatavat tuotekohtaiset suunnitteluohjeet
  Rakenteiden suunnittelua varten Anstar on tehnyt tuotteistaan Revit, ACAD-blokkeja ja Tekla Structures komponentteja, joiden avulla Anstarin tuotteiden käyttö suunnittelussa on joustavaa.

AColumn mitoitusohjelma

AColumn -ohjelmalla suunnitellaan betonielementtien pilarikenkä-peruspulttiliitos. Ohjelmaa käytetään seuraavien elementtiliitosten suunnitteluun:

 • Elementtipilarin jatkos- ja perustusliitokset. Suorakaide- ja pyöreät pilarit.
 • Jäykistysseinän jatkos ja perustusliitokset.
 • Momenttijäykät palkki-pilariliitokset.

 

Anna sähköpostiosoitteesi, niin pääset lataamaan AColumn-mitoitusohjelman.


Asennusohje

ASteel mitoitusohjelma

ASteel -ohjelmaa käytetään seuraavien elementtiliitosten suunnitteluun:

 • Teräs- ja liittopilarin pohjalevy-perustusliitos
 • Kone- ja laiteperustusliitos betoniperustukseen
 • Symmetriset sekä epäsymmetriset liitokset
 • Valssatut ja hitsatut pilariprofiilit
 • Leikkausvoima siirto pohjalevyn kitkalla tai leikkausvaarnalla
 • Anstarin teräsrakennepulttien mitoitus perustukseen

 

Anna sähköpostiosoitteesi, niin pääset lataamaan ASteel-mitoitusohjelman.


Asennusohje

A-Beam pikamitoitusohjelma ja liitosdetaljit

ABeam -ohjelmalla suoritetaan ontelolaattatasossa ABeam S- ja W-tyypin liittopalkkien esisuunnittelu tuoteosakaupan viitesuunnitelmia varten.

 • Ohjelmalla mitoitetaan kuormaperusteisesti liittopalkkien alustavat dimensiot
 • Ohjelma käyttää ABeam W ja ABeam S tyyppipalkkivalikoimaa
 • Anstar vastaa palkkien lopullisesta mitoituksesta

Anna sähköpostiosoitteesi, niin pääset lataamaan ABeam-mitoitusohjelman.


Asennusohje Käyttöohje

ProdLib -BIM tuotekirjasto

Anstarin tuotteet ovat saatavilla ProdLib tuotekirjastossa. ProdLib on maksuton palvelu joka tukee AutoCAD, AutoCAD LT, Revit sekä ArchiCAD -ohjelmistoja.

Teklan 3D-komponentit Anstarin tuotteille

Anstarin tuotteista on laadittu Tekla Structures 3D-mallinnusohjelmaan komponentteja, joita voidaan käyttää tuotteiden mallintamiseen.

Tallenna ensin komponentit koneellesi ja noudata sen jälkeen asennusohjetta. Komponentteja voidaan käyttää ohjelmaversiosta 17.0.4 alkaen. Pyydä komponentteja vanhempiin ohjelmaversioihin Anstarin teknisestä neuvonnasta.

Tekla Warehouse

REFERENSSIT

Tutustu monipuolisiin referensseihimme

Autamme kaikessa teknisessä tuessa!

Hannu Lumiaho

suunnittelupäällikkö
040 592 0852
hannu.lumiaho@anstar.fi

 

Jarmo Vaskelainen

projekti-insinööri
044 763 0990
jarmo.vaskelainen@anstar.fi

 

Atte Nieminen

asiakaspalveluinsinööri
044 761 6208
atte.nieminen@anstar.fi