Anstarin kenkä- ja pulttituotteet uudistuvat ja tuotevalikoima laajenee samalla. Uusittujen tuotteiden käyttö on suunniteltu tämän päivän rakentamismääräysten mukaan huomioiden modernin elementtivalmistuksen ja työmaa-asennuksen tarpeet.

Tuotteiden käyttöä suunnittelussa on helpotettu uudella mitoitusohjelmalla AColumn. Ohjelmalla voidaan suunnitella kenkä/peruspulttiliitos asennus-, käyttö- ja onnettomuustilanteen kuormille. Ohjelma suunnittelee myös pilarin ja perustuksen raudoituksen tuotteiden alueella. Ohjelma tuottaa lujuuslaskelmat rakennusvalvontaa varten.

Tuotteista on laadittu uudet käyttöohjeet suunnitteluun, elementtivalmistukseen ja asennuksen tarpeisiin. Käyttöohjeissa ja mitoitusohjelmassa tuotteille on suunniteltu valmiita liitosratkaisuja helpottamaan tuotteiden valintaa eri tyyppisiin rakenteisiin.

Uusi APK-C nurkkakenkä korvaa vanhan APK kengän pienin mittamuutoksin ja APKK-C keskikenkä on uusittu kokonaan AHK nurkkakengän rinnalle on tuotu uusi AHK-K kenkä pilarin sivulle ja pyöreisiinpilareihin. ATP ja AHP harjapulttien valikoimaa on täydennetty ALP-sarjan peruspultit on päivitetty ja tuotu uudet ALP-S tyypit irrotettavalla kierteellä.

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Hannu Lumiaho
040-5920852
hannu.lumiaho@anstar.fi

Julkaisu:
Heti vapaa

Jakelu:
Keskeinen media, Anstar Oy:n internetsivut