Anstar Oy kaksinkertaistaa A-Palkin tuotantokapasiteetin Suomessa ja palvelee täten kotimaisia asiakkaita entistäkin nopeammin ja paremmin. A-palkki on Anstar Oy:n liittopalkki, joka toimii ontelolaattatason kantavana palkkina. A-palkkia valmistetaan kahta eri tyyppiä joista asiakas voi valita olosuhteisiinsa sopivamman.

  • A-Palkki tyyppi W. Betonoidaan tehtaalla
  • A-Palkki tyyppi S. Betonoidaan työmaalla

A-palkki liitetään teräsbetonipilariin Anstar Oy:n AEP-piilokonsolilla sekä liittopilariin AEL-piilokonsolilla.

”A-palkki ja AEP- konsoli konsepti on kustannustehokas ratkaisu, joka palvelee kaikkia rakentamisen vaiheita suunnittelua unohtamatta aina toteutukseen asti. Liittopalkki kapasiteetin nostaminen luo pohjaa liiketoimintamme kasvattamiselle sekä nyt että tulevaisuudessa. Haluamme palvella kotimaisia asiakkaitamme entistä paremmin ja tarjoamme heidän kohteisiinsa CE-merkittyjä liitososia ja liittopalkkeja.” toteaa Anstar Oy:n toimitusjohtaja Tero Viljakainen.

Anstar Oy on vuodesta 1981 toiminut suomalainen perheyritys, joka tarjoaa Suomessa valmistettuja betonirakenteiden liitosratkaisuja sekä rakennusten kantavia liittorakenteita asiakkailleen maailmanlaajuisesti.

 

Lisätietoja:
Tero Viljakainen, toimitusjohtaja, Anstar Oy, GSM 044 761 3510,
sähköposti: tero.viljakainen@anstar.fi
Jakelu:

Keskeinen media, Anstar Oy:n internetsivut

Anstar Oy:n valmistamalle A-palkille on myönnetty CE- merkintäoikeus harmonisoidun Standardin EN 1090-1 mukaan toteutusluokkaan EXC 4 asti. Aikaisempi toteutusluokka oli voimassa EXC 2 luokkaan. Inspecta Sertifiointi suorittaa Anstarin tuotannon laadunvalvontaa ja on myöntänyt CE- merkintään oikeuttavan sertifikaatin nro 0416-CPR-7247-03.

Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme projektin päätökseen ja valmistamamme A-palkit toteutusluokkaan EXC 4. Anstar on tällä sektorilla toiminut suunnannäyttäjänä toimittaen CE-merkittyjä liittopalkkeja useamman vuoden ajan. Nyt voimme luoda katseen tulevaisuuteen ja jatkaa liiketoiminnan kehittämistä tarjoamalla yhä parempia tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.

Toteutusluokat voidaan jakaa karkeasti seuraavalla tavalla:

  • EXC 1 – Maatilarakennukset.
  • EXC 2 – Asuin- ja toimistorakennukset. Tämä on oletusluokka, jos ei muuta ole määritetty.
  • EXC 3 – Sillat ja muut rasitukselle altistuvat rakenteet.
  • EXC 4 – Erikoisrakenteet, kuten pitkäjänteiset sillat, voimalaitokset jne.

”Uskomme että liittopalkin toteutusluokan nostaminen helpottavaa tuotteemme markkinointia ja myyntiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kotimaisilla markkinoilla toimivien asiakkaidemme uskomme valitsevan Suomessa valmistetut ja CE- merkityt liitososat kohteisiinsa ulkomailla valmistettujen sijasta.” toteaa Anstar Oy:n toimitusjohtaja Tero Viljakainen.

Anstar Oy on vuodesta 1981 toiminut suomalainen perheyritys, joka tarjoaa Suomessa valmistettuja betonirakenteiden liitosratkaisuja sekä rakennusten kantavia liittorakenteita asiakkailleen maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja:


Tero Viljakainen, toimitusjohtaja, Anstar Oy, GSM 044 761 3510,
sähköposti: tero.viljakainen@anstar.fi


Jakelu: Keskeinen media, Anstar Oy:n internetsivut